Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα: πεσιμισμός και παρακμή ή επαναπροσδιορισμός αρχών και επιλογών για τους πολίτες της?
Είναι γεγονός ότι σήμερα περισσότερο ίσως από ποτέ στην νεότερη ιστορία της Ευρώπης και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο λεγόμενος "ευρώ-σκεπτικισμός" κερδίζει όλο και περισσότερους οπαδούς.

Το φαινόμενο θα πρέπει να μελετηθεί σε συνάρτηση με άλλα κοινωνικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα παράλληλα στις επιμέρους χώρες της Ένωσης (πχ. οικονομική κρίση, άνοδος ακραίων πολιτικών ομάδων, κύματα παράνομης μετανάστευσης κτλ) αλλά σίγουρα είμαστε μάρτυρες μιας Ένωσης χωρίς κατάλληλη ηγεσία που να πιστεύει στο όραμα των λεγόμενων "Πατέρων" αυτής και να μπορεί κατ' επέκταση να εμπνεύσει τους λαούς αυτής.


Όμως, όσο αλήθεια ήταν στην αρχή της Ένωσης ότι μόνο μαζί μπορούμε να σταματήσουμε τους πολέμους που βασάνισαν την ήπειρο τον προηγούμενο αιώνα, άλλο τόσο έντονη είναι η ανάγκη να υπάρξει ομαδικότητα και αλληλεγγύη με όραμα την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε πολικό και οικονομικό επίπεδο. Και με τον όρο ολοκλήρωση δεν εννοείται η απώλεια των χαρακτηριστικών των χωρών και των λαών αυτής αλλά η στόχευση και ο προγραμματισμός πλέον ως ομάδα και όχι ως μέλη με διαφορετικές ατζέντες και στοχεύσεις.

Γιατί έτσι παραμένουμε επιρρεπείς σε εξωτερικές πιέσεις (πχ. η κρίση της Ελλάδας ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα πως η Ένωση αρκείται σε συμβιβασμούς και δεν στοχεύει στην επίλυση των προβλημάτων της, ήδη πριν αυτά δημιουργηθούν - έλλειψη εναλλακτικού σχεδίου - και αφού αυτά προκύψουν - έλλειψη σύμπνοιας και καθυστερήσεις με πολλές ερμηνείες). Χώρες όπως η Σλοβακία, που δεν δέχτηκε να βοηθήσει στο πρόγραμμα υποστήριξης της Ελλάδας, θα πρέπει να καταλάβουν πως η Ένωση δεν λειτουργεί μονόπλευρα και χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία θα πρέπει να είναι περισσότερο ειλικρινείς με τους ρόλους που έχουν αναλάβει στην Ένωση.

Στο πλαίσιο αυτό είμαι ευτυχής που υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι κοιτάζουν τα προβλήματα αυτά από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής ιδέας και όχι από τη σκοπιά της απομόνωσης που με μαθηματική ακρίβεια στη σύγχρονη εποχή οδηγεί σε αντιδημοκρατικές συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο και σε σαφώς χαμηλότερο επίπεδο ζωής για τους πολίτες της Ευρώπης. Μια τέτοια κίνηση δημιουργήθηκε πρόσφατα και μολονότι δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση με αυτή προς το παρόν, δανειζόμαστε το σήμα της και ελπίζουμε να σας βάλαμε σε σκέψεις ακόμα και αν ξέρετε ότι διαφωνείτε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...